Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

De organisatie van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen

De Stichting PCPO Capelle - Krimpen kent een Raad van Toezicht die op dit moment uit 5 leden bestaat.

 De Raad bewaakt de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. Gemiddeld één maal per maand komt de Raad bijeen om over de voorstellen te discussiëren.

Directeur bestuurder
is verantwoordelijk voor de algehele leiding binnen de stichting.

De beleidsmedewerker
richt u zich onder leiding van de algemeen directeur op de interne ontwikkeling van het beleid.

De directeur
is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op één of meer scholen.

De adjunct-directeur
is onder leiding van de directeur medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de school (op een aantal scholen wordt deze functie uitgevoerd door een locatieleider).

Zodra het beleid door het bestuur is vastgesteld ontvangt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de stukken met het verzoek deze te beoordelen op basis van reglement van de GMR. De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraden van alle scholen. Verdere gegevens over de GMR treft u aan bij de betreffende pagina.

Op het bestuurskantoor zorgen de medewerkers ervoor dat alle stukken voor de vergaderingen verzonden worden. Verder verwerken zij alle binnenkomende post en dragen zorg voor een juiste afhandeling van de brieven. Alle communicatie tussen bestuur, scholen en andere betrokkenen loopt via het bestuurskantoor.

Administratiekantoor
Groenendijk Administratie in Sliedrecht ondersteunt het bestuur met alle administratieve afhandelingen op personeelsgebied en financiën. Dit kantoor draagt er zorg voor dat alle informatie die nodig is om het beleid goed te kunnen uitvoeren beschikbaar is.

Voor adressen zie contact pagina