Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Onderwijs met een hart voor kinderen!

Geef betekenisvol onderwijs

Geef betekenisvol onderwijs

Kom ook bij ons werken!

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Onderwijs met een hart voor kinderen!

De Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met het houden van toezicht.

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.  Met de Code Goed Bestuur als uitgangspunt stuurt de Raad van Toezicht op onderwijskwaliteit.  De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.

Onderwerpen die in de Raad aan de orde komen zijn:

  • onderwijsresultaten
  • personeel
  • financiën
  • huisvesting

 

De Raad komt 6x per jaar bij elkaar onder leiding van de voorzitter en werkt vanuit het Toetsingskader.

Leden Raad van toezicht

Hilger Jansen
Hilger Jansen
voorzitter
Matthijs Veenema
vice-voorzitter
Adri de Groot
Marco Pols
lid
Nico Slooff
lid
Gert Wim Sterk

lid

Statuten

De statuten zijn als het ware de grondwet van de Stichting.  Hierin staan zaken als:

  • de naam van de stichting;
  • de vestigingsplaats;
  • het doel van de stichting; 
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden; 
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

 

Hier kunt u de statuten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen vinden.