Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

De Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met het houden van toezicht.

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.  Met de Code Goed Bestuur als uitgangspunt stuurt de Raad van Toezicht op onderwijskwaliteit.  De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.

Onderwerpen die in de Raad aan de orde komen zijn:

  • onderwijsresultaten
  • personeel
  • financiën
  • huisvesting

 

De Raad komt 6x per jaar bij elkaar onder leiding van de voorzitter en werkt vanuit het Toetsingskader.

inlog voor leden van de RvT

Leden Raad van Toezicht

Matthijs Veenema
Matthijs Veenema
Voorzitter
Adri de Groot
Adri de Groot
Lid
Marieke van Egeraat
Marieke van Egeraat
lid
Marco Pols
Marco Pols
Lid
Gert Wim Sterk
Gert Wim Sterk
Lid
Hilger Jansen
Hilger Jansen
Lid

Statuten

De statuten zijn als het ware de grondwet van de Stichting.  Hierin staan zaken als:

  • de naam van de stichting;
  • de vestigingsplaats;
  • het doel van de stichting; 
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden; 
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

 

Hier kunt u de statuten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen vinden.