Skip to main content

De Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met het houden van toezicht.

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.  Met de Code Goed Bestuur als uitgangspunt stuurt de Raad van Toezicht op onderwijskwaliteit.  De code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.

Onderwerpen die in de Raad aan de orde komen zijn:

  • onderwijsresultaten
  • personeel
  • financiën
  • huisvesting

De Raad komt 6x per jaar bij elkaar onder leiding van de voorzitter en werkt vanuit het Toetsingskader.

Leden Raad van toezicht

Voorzitter:
Hilger Jansen

Vice-voorzitter:
Matthijs Veenema

Leden:
Adri de Groot
Marco Pols
Nico Slooff
Gert Wim Sterk

Statuten

De statuten zijn als het ware de grondwet van de Stichting.  Hierin staan zaken als:

  • de naam van de stichting;
  • de vestigingsplaats;
  • het doel van de stichting; 
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden; 
  • waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

Hier kunt u de statuten van de Stichting PCPO Capelle-Krimpen vinden.

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

 
is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
 
De organisatie telt 10 locaties voor basisonderwijs en 1 locatie voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311

Waarom kiezen voor PCPO Capelle-Krimpen?

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.

Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.