Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Schoolgidsinformatie

Bestuursdeel van de schoolgids

Beste ouders,

Het algemeen deel van de schoolgids van de scholen van Stichting PCPO Capelle-Krimpen is van toepassing op de 9 (speciaal) basisscholen die onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen.

De schoolgids is een gemeenschappelijk product van de school en de bestuurder. Dit deel van de schoolgids bevat informatie over wat het Protestants Christelijk onderwijs u te bieden heeft.

Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Het is mogelijk dat u opmerkingen en reacties heeft. Wij verzoeken u uw aanbevelingen door te geven aan de directeur van de school.

Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen u zo breed mogelijk te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey van der Veeken
Voorzitter College van Bestuur

 

download het bestuursdeel van de schoolgids