Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Ouders en de stichting

De scholen van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen realiseren zich dat ouders kinderen aan hen toevertrouwen. Door goede contacten met de ouders te onderhouden zijn de scholen en het bestuur in staat de kinderen goed te begeleiden. Regelmatig stellen de scholen ouders in de gelegenheid op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de kinderen.

Ouderraad

Ouders kunnen de scholen ook ondersteunen in hun werkzaamheden. Aan iedere school is een ouderraad verbonden. De leden van de ouderraad overleggen met het personeel van de school over de activiteiten die op de school gepland zijn. De ouderraad werkt volgens een eigen reglement.