Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

MR

Ouders hebben de mogelijkheid het beleid van de school te beoordelen. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR.) De MR denkt mee met veel beleidszaken, zoals de hoogte van de ouderbijdrage en de wijze waarop de school het geld besteedt. In iedere schoolgids staat de namen van de leden die u kunnen informeren over het werk van de MR. Lees meer

GMR

De Medezeggenschapsraden hebben een deel van hun bevoegdheden overgedragen aan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als er onderwerpen aan de orde komen die voor alle scholen gelden, oordeelt de GMR over het beleid. Te denken valt aan bestuurlijke samenwerking, de vakantieregeling en dergelijke. Lees meer