Skip to main content

MR

Ouders hebben de mogelijkheid het beleid van de school te beoordelen. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR.) De MR denkt mee met veel beleidszaken, zoals de hoogte van de ouderbijdrage en de wijze waarop de school het geld besteedt. In iedere schoolgids staat de namen van de leden die u kunnen informeren over het werk van de MR. Lees meer

GMR

De Medezeggenschapsraden hebben een deel van hun bevoegdheden overgedragen aan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Als er onderwerpen aan de orde komen die voor alle scholen gelden, oordeelt de GMR over het beleid. Te denken valt aan bestuurlijke samenwerking, de vakantieregeling en dergelijke. Lees meer

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

 
is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
 
De organisatie telt 10 locaties voor basisonderwijs en 1 locatie voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311

Waarom kiezen voor PCPO Capelle-Krimpen?

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.

Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.