Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Missie: Op zoek naar jouw talent!

Alle scholen binnen Stichting PCPO Capelle – Krimpen hebben één belangrijke missie: zoek het talent van het kind. Uitgangspunt van onze stichting is dat in ieder kind, in iedere leerling een talent schuilt.

Kwalitatief goed primair onderwijs, waarin het Evangelie van Jezus Christus de rode draad is, vormt de basis voor de zoektocht naar het talent van onze leerlingen. Dit betekent voor het onderwijs in de scholen een eigen waarden- en normenoriëntatie op basis van de christelijke traditie, die zichtbaar wordt in het pedagogisch en didactisch klimaat.

Door de krachten van verschillende scholen binnen één stichting te bundelen worden gepaste oplossingen voor de verschillende talenten van onze leerlingen mogelijk. 

Wij willen onze leerlingen namelijk méér meegeven dan alleen leren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen terugkijken op een periode waarin zij zich binnen een veilige en vertrouwde omgeving hebben kunnen ontwikkelen.
Aandachtsgebieden van deze zoektocht naar talent én ontwikkeling van onze leerlingen zijn:

  1. Het ontplooien van intelligentie
  2. Aandacht en respect voor de medemens
  3. Trots zijn op wie je bent en wat je kunt

Visie

Door het bundelen van de krachten van iedere unieke school binnen onze stichting kunnen wij op zoek naar de talenten van onze leerlingen. Onder de paraplu van de stichting is het mogelijk om op-maat-gemaakt onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoefte van de leerling. Zo bieden we op de scholen binnen de stichting onder andere Engels vanaf groep 1, aandacht en passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafdheid, een integraal kindcentrum én Brede School-activiteiten.
Door synergie en innovatie bouwt de stichting met haar scholen aan een gemeenschap waarbij aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing van talent de basis vormt voor kwalitatief goed primair onderwijs op christelijke grondslag.
Ons personeel denkt in mogelijkheden door altijd uit te gaan van het positieve om doelen te bereiken. Daarbij verliest ons personeel de aandacht voor het individu, de leerling, niet uit het oog. Hierdoor wordt talent ontdekt en krijgen kinderen de gelegenheid deze te ontwikkelen.