Skip to main content

Missie: Op zoek naar jouw talent!

Alle scholen binnen Stichting PCPO Capelle – Krimpen hebben één belangrijke missie: zoek het talent van het kind. Uitgangspunt van onze stichting is dat in ieder kind, in iedere leerling een talent schuilt.
Kwalitatief goed primair onderwijs, waarin het Evangelie van Jezus Christus de rode draad is, vormt de basis voor de zoektocht naar het talent van onze leerlingen. Dit betekent voor het onderwijs in de scholen een eigen waarden- en normenoriëntatie op basis van de christelijke traditie, die zichtbaar wordt in het pedagogisch en didactisch klimaat.
Door de krachten van verschillende scholen binnen één stichting te bundelen worden gepaste oplossingen voor de verschillende talenten van onze leerlingen mogelijk. 

Wij willen onze leerlingen namelijk méér meegeven dan alleen leren.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen terugkijken op een periode waarin zij zich binnen een veilige en vertrouwde omgeving hebben kunnen ontwikkelen.
Aandachtsgebieden van deze zoektocht naar talent én ontwikkeling van onze leerlingen zijn:

  1. Het ontplooien van intelligentie
  2. Aandacht en respect voor de medemens
  3. Trots zijn op wie je bent en wat je kunt

Visie

Door het bundelen van de krachten van iedere unieke school binnen onze stichting kunnen wij op zoek naar de talenten van onze leerlingen. Onder de paraplu van de stichting is het mogelijk om op-maat-gemaakt onderwijs te bieden dat aansluit bij de behoefte van de leerling. Zo bieden we op de scholen binnen de stichting onder andere Engels vanaf groep 1, aandacht en passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafdheid, een integraal kindcentrum én Brede School-activiteiten.
Door synergie en innovatie bouwt de stichting met haar scholen aan een gemeenschap waarbij aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing van talent de basis vormt voor kwalitatief goed primair onderwijs op christelijke grondslag.
Ons personeel denkt in mogelijkheden door altijd uit te gaan van het positieve om doelen te bereiken. Daarbij verliest ons personeel de aandacht voor het individu, de leerling, niet uit het oog. Hierdoor wordt talent ontdekt en krijgen kinderen de gelegenheid deze te ontwikkelen.

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

 
is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
 
De organisatie telt 10 locaties voor basisonderwijs en 1 locatie voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311

Waarom kiezen voor PCPO Capelle-Krimpen?

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.

Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.