Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Klachtenregeling

De scholen van de Stichting zijn via het bestuur aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door Verus (onze koepelorganisatie voor christelijk onderwijs).

Routekaart

de weg vinden als het niet zo goed gaat

Stichting PCPO Capelle-Krimpen hanteert een integriteitscode: dit document vormt een belangrijke basis voor integer handelen en de interne en externe omgangsvormen door alle medewerkers.

Integriteitscode Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Daarnaast heeft Stichting PCPO Capelle-Krimpen een klachtenregeling en klokkenluidersregeling. Deze regelingen zijn bedoeld voor ouders/verzorgers, personeelsleden (indien de betreffende aangelegenheid niet onder het bereik van de integriteitscode valt) 
en leerlingen.

Als u of jij een klacht of vermoeden van onregelmatigheid heeft, dan geldt het volgende:

 • Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
   
 • Vermoedens van onregelmatigheid kunt u bespreken met de schoolleiding of bestuur.
   
 • Bewandel eerst de informele route. Bewandel één route tegelijk. Laat u adviseren door de interne contactpersoon.
  Maak gerust gebruik van begeleiding door de externe vertrouwenspersoon.

Informele route

pijl_omlaag_dblauw

Ik weet bij wie ik moet zijn

Bespreek de situatie met de betrokken perso(o)nen.

pijl_omlaag_dblauw

Ik weet niet bij wie ik moet zijn

Ga naar de interne contactpersoon van de school, deze kan u verder helpen.

Formele route

pijl_omlaag_geel

Klacht

Ik heb een klacht over de school en/of een persoon en kan hiervoor nergens anders terecht of mijn klacht is niet naar tevredenheid afgehandeld

pijl_omlaag_oranje

Vermoeden van onregelmatigheid*

Ik heb het vermoeden van een onregelmatigheid en ik heb geen mogelijkheid dit te bespreken met betrokken perso(o)nen. De klokkenluidersregeling is bedoeld voor de melding van ernstige situaties.

*Het gaat hierbij om (ernstige) zaken die niet volgens de regels zijn gegaan, iets wordt nagelaten, onbehoorlijk is, een misstand is en/of een gevaar vormt. Zie de regeling voor verdere uitleg

Interne vertrouwenspersoon
 • opvangen
 • informeren over klachtenroutes (informeel en formeel)
 • doorverwijzen naar functionaris die situatie kan behandelen
 • verwijzen naar externe vertrouwenspersoon

De gegevens van de interne contactpersoon vindt u in de schoolgids van de school.

Externe vertrouwenspersoon
 • biedt luisterend oor
 • samen mogelijkheden verkennen
 • sparringpartner, staat aan jouw kant
 • geen onderzoek of waarheidsbevinding

De gegevens van de externe vertrouwenspersoon vindt u in de schoolgids van de school.

Download de routekaart