Skip to main content

College van Bestuur

Het   College van Bestuur is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag.

 

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van dhr. A.J. Dorst. Hij ontwikkelt in samenhang met alle medewerkers beleid om de organisatie richting te geven. Gesprekspartners in deze zijn: 

  • de Raad van Toezicht;
  • de GMR (ouder- en personeelsgeleding);
  • het directieberaad; 
  • de medewerkers van het stafbureau.

Het College van Bestuur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en onderwijsvisie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling.
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

 
is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
 
De organisatie telt 10 locaties voor basisonderwijs en 1 locatie voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311

Waarom kiezen voor PCPO Capelle-Krimpen?

Onze Stichting heeft 9 uiteenlopende scholen waarin ruim 2000 leerlingen les krijgen. Bij onze medewerkers staat talentontwikkeling hoog in het vaandel. Door een klein stafbureau gaat er veel geld naar de scholen.

Medewerkers kunnen gebruikmaken van een reiskostenvergoeding, een goede pensioenregeling en een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een collectiviteitskorting op een zorgverzekering.

Vervanging van leerkrachten is goed geregeld door middel van clustervervangers die in dienst zijn van de organisatie.