Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het orgaan van het bevoegd gezag dat op basis van statuten belast is met de eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden namens het bevoegd gezag.

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur in de persoon van dhr. J. (Jeffrey) van der Veeken. Hij ontwikkelt in samenhang met alle medewerkers beleid om de organisatie richting te geven. Gesprekspartners in deze zijn: 

  • de Raad van Toezicht;
  • de GMR (ouder- en personeelsgeleding);
  • het directieberaad; 
  • de medewerkers van het stafbureau.

 

Het College van Bestuur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en onderwijsvisie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie én voor de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling.
J. van der Veeken (voorzitter CvB)