Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

De Groen van Prinsterer

Leerkracht groep 3

leerkracht

0,4 FTE

Beschrijving

De Groen is een fijne, kleine basisschool midden in de wijk Schenkel.

 • We werken vanuit een positief Christelijke houding. We zijn een hecht team, dat bereid is je wegwijs te maken in onze organisatie. We bieden goede coaching door onze interne coach.
 • We zijn een school waar:
  • rust, reinheid en regelmaat hoog in het vaandel staan;
  • we met het hele team zorgen voor alle leerlingen;
  • thematisch onderwijs in de middagen verzorgen;
  • we ieder kind een kans bieden.
Wij zoeken een leerkracht (in opleiding) die:
 • die vanuit de christelijke identiteit leeft en voorleeft aan de leerlingen;
 • met zorg en liefde onze leerlingen lesgeeft; 
 • onderdeel wil uitmaken van een hecht team;
 • leerlingen rust en structuur kan bieden;
 • graag werkt aan zijn/haar eigen ontwikkeling.

 

Functie-eisen

We vragen van jou:

 • dat je de christelijke identiteit van de school vanuit jouw geloof uitdragen op basis van de identiteitsnotitie;
 • een pabo diploma hebt, of hier hard aan werkt;
 • affiniteit heeft met de middenbouw;
 • graag samenwerkt met collega's.

Het Kompas

Schoolassistent

-

0,5 FTE

Beschrijving

PCB Het Kompas in Krimpen aan den IJssel is op zoek naar een schoolassistent voor een fijn team waarin met passie wordt gewerkt, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en waarin je jezelf kunt zijn.

De taken bestaan uit:

 • Lichte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend  met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken.
 • Ondersteunende werkzaamheden (zoals schoonmaakwerkzaamheden)
 • Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken (toezicht, registreren, verwijzen)  

 

Functie-eisen

Het liefst zouden we iemand willen aannemen die zelfstandig kleine reparaties kan uitvoeren, kan sjouwen en kan zorgen en ervaring heeft met het omgaan met kinderen. Verder is het van belang dat de kandidaat vanuit eigen levensovertuiging kiest voor christelijk basisonderwijs. Hierover is er binnen de Stichting een identiteitsnotitie opgesteld die wij volgen.

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Lesgeven zonder vaste groep, zonder rompslomp: clustervervanger

-

0,4- 1,0 FTE

Beschrijving

Stichting PCPO Capelle-Krimpen zoekt leerkrachten die willen lesgeven zonder vaste groep en zonder alle rompslomp van commissie, taken, bijeenkomsten. Leerkrachten die zich willen richten op lesgeven in verschillende groepen in een beperkt gebied. Met een goede voorbereiding, effectieve lessen en een zorgvuldige overdracht geven ze rust in de scholen. Als er niets te vervangen werken ze vanuit een proactieve houding mee aan het verlichten van de taken van de leerkrachten.  Wij noemen deze leerkrachten clustervervangers.

Voordelen voor de clustervervanger:

 • heldere en specifieke opdracht
 • vervanging binnen een beperkt gebied van max. 10 km
 • je maakt onderdeel uit van een groep clustervervangers
 • grote betrokkenheid
 • veel autonomie
 • veel variatie in werkzaamheden

 

Functie-eisen

Van clustervervangers, die gewoon de functie van leerkracht hebben, wordt verwacht dat zij bevoegd zijn om les te geven en daarnaast bekwaam zijn om in verschillende bouwen te werken.

Daarnaast verwachten we van clustervervangers dat zij vanuit hun christelijke levensovertuiging de identiteit van de school kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie en invulling kunnen geven aan kernbegrippen die passen bij het christelijk geloof.

Een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen vinden wij heel prettig.
 

Het Kompas

Groepsleerkracht

groepsleerkracht

0,6 - 1,0 FTE

Beschrijving

PCB Het Kompas in Krimpen aan den IJssel is op zoek naar een groepsleerkracht voor een fijn team waarin met passie wordt gewerkt, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en waarin je jezelf kunt zijn.


 

 

Functie-eisen

Het liefst zouden we iemand willen aannemen die de Pabo heeft afgerond, maar kandidaten die de opleiding nog volgen worden nadrukkelijk ook uitgenodigd om te solliciteren. Doorgroeien naar leraar specialist wordt mogelijk gemaakt.  Verder is het van belang dat de kandidaat vanuit eigen levensovertuiging kiest voor christelijk basisonderwijs. Hierover is er binnen de Stichting een identiteitsnotitie opgesteld die wij volgen.

Het Kompas

Leraarondersteuner

leraarondersteuner

0,6 - 1,0 FTE

Beschrijving

PCB Het Kompas in Krimpen aan den IJssel is op zoek naar een leraarondersteuner voor een fijn team waarin met passie wordt gewerkt, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en waarin je jezelf kunt zijn.


 

 

Functie-eisen

Het liefst zouden we iemand willen aannemen die de opleiding Ad PEP heeft afgerond en ervaring heeft met het werken met groepen kinderen. Doorgroeien naar leerkracht wordt mogelijk gemaakt. Verder is het van belang dat de kandidaat vanuit eigen levensovertuiging kiest voor christelijk basisonderwijs. Hierover is er binnen de Stichting een identiteitsnotitie opgesteld die wij volgen.

De Ontmoeting

Groepsleerkracht nieuwkomers

groepsleerkracht

0,6 FTE

Beschrijving

Het team van PCB De Ontmoeting is op zoek naar een flexibele, enthousiaste collega die samen met de groepsleerkrachten de ambitie heeft om kinderen onze Nederlandse taal te leren beheersen. Zodat de kinderen nog beter in staat zijn om tot leren te komen.

 

Functie-eisen

 • De christelijke identiteit van de school uitdragen.
 • Beschikken over PABO of diploma onderwijsassistent MB0-4
 • Aanvullende opleiding voor NT2 onderwijs is een pré.