Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Het Baken

Groepsleerkracht

groepsleerkracht

1,0 FTE

Beschrijving

PCB Het Baken zoekt leerkracht

Wij zijn een school waar:

 • We werken in leerpleinen per bouw;
 • We een taalcentrum aan het ontwikkelen zijn;
 • Persoonlijk leiderschap de basis vormt.
 • De principe van De Vreedzame School gehanteerd worden;
 • We oog hebben voor elkaar en nieuwe mensen van harte welkom zijn!

 

Functie-eisen

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij:

 • De christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie  
 • Een open en leerbare houding hebben;
 • Een onderzoekende en nieuwsgierige blik hebben;
 • Enthousiast zijn voor het omgaan met diversiteit en verschillende nationaliteiten.

De Ontmoeting

Groepsleerkracht Middenbouw

groepsleerkracht

1,0 FTE

Beschrijving

Basisschool De Ontmoeting zoekt leerkracht Middenbouw

Wij zijn een school waar:

 • Spelend en onderzoekend leren centraal staat.
 • IPC een belangrijke plaats in ons onderwijs inneemt, onze kinderen zelf onderdeel uitmaken van hun eigen leerproces.
 • Thematisch onderwijs een doorgaande lijn binnen onze school is van groep 1 tot en met 8.
 • Engels onderwijs bij ons anders dan op andere scholen is.

 

Functie-eisen

Ben jij diegene die kinderen in hun kracht wil zetten, enthousiast is, zelfstandig en goed samen kan werken? Kun je de kinderen een einddoel voor ogen bieden? Kun je de christelijke identiteit van de school vanuit jouw geloof uitdragen op basis van de identiteitsnotitie? Dan hebben wij een win-win situatie!
 

De Ontmoeting

Kleuterleerkracht

leerkracht

0,5 FTE

Beschrijving

Basisschool De Ontmoeting zoekt kleuterleerkracht

Wij zijn een school waar:

 • Tweetalig onderwijs wordt geboden;
 • Een internationaal curriculum gevolgd wordt, namelijk IPC;
 • Contacten zijn met buitenlandse scholen;
 • Gedeeld leiderschap belangrijk is;
 • Een feedbackcultuur is zonder beoordeling.

 

Functie-eisen

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij:

 • Bevoegd en bekwaam zijn;
 • Bij voorkeur de Engelse taal goed beheersen;
 • De christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie  
 • Een open en leerbare houding hebben;
 • Een onderzoekende en nieuwsgierige blik hebben;
 • Enthousiast zijn voor het omgaan met diversiteit en verschillende nationaliteiten. 

PCB De Horizon

Leerkracht middenbouw

leerkracht

0,6 - 1,0 FTE

Beschrijving

PCB De Horizon in Capelle aan den IJssel zoekt voor de locatie Koggerwaard een leuke juf of meester voor de middenbouw.

De Horizon is:

 • een school met twee kleinschalige locaties voor christelijk onderwijs, waarin we de kinderen de ruimte geven om God te leren kennen.
 • een school waar we leerlingen zien als uniek persoon met eigen ideeën en talenten. Elk kind is waardevol, je mag jezelf zijn.
 • een school waar we willen aansluiten op de talenten van de kinderen. Zo kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en ontdekken waar hun kracht ligt.
 • een school waarin we de ruimte willen geven om te groeien op het niveau wat bij hem of haar past.
 • een school waarin we graag de ouders betrekken, waardoor we samen sterk staan.
 • een school waar we met veel plezier en enthousiasme kwalitatief goed onderwijs bieden.
 • een school waar we digitale middelen inzetten om ons onderwijs te ondersteunen

 

Functie-eisen

Wie zoeken we?

 • Je hebt de Pabo afgerond.
 • Je kunt je vinden in onze Christelijke identiteit en kunt dit ook uitdragen binnen onze school.
 • Je hebt hart voor kinderen die het niet altijd even gemakkelijk hebben en opgroeien in een boeiende wijk van Capelle aan den IJssel. Hier komen kinderen van verschillende nationaliteiten.
 • Je houdt van ‘korte lijntjes’ met collega’s, ouders en externen.