Skip to main content

Strategisch Beleidsplan

SAMEN WERKEN AAN GROEI

PCPO strategisch beleidsplan 2018 - 2021 is bedoeld als belangrijkste sturingsdocument voor de komende jaren voor het College van Bestuur. Jaarlijks zullen speerpunten benoemd worden door de Raad van Toezicht en zal de GMR betrokken worden bij de beleidsvorming. 

Het strategisch beleidsplan is daarnaast bedoeld als belangrijke input voor de schoolplannen die vanaf 2019 weer worden geactualiseerd.

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel
en
Krimpen aan den IJssel

is een onderwijsstichting die de oprichting en instandhouding beoogt voor christelijk basis- en speciaal basisonderwijs in Capelle a/d IJssel en Krimpen aan den IJssel.
De organisatie telt zeven scholen voor speciaal basisonderwijs.

BEZOEKADRES

Kanaalweg 67
2903 LR Capelle aan den IJssel

POSTADRES

Postbus 31
2900 AA Capelle aan den IJssel

TELEFOON/FAX/MAIL/KVK

Telefoon: 010-4512197
E-mail: info@stichtingpcpo.nl
KvK Rotterdam
41126311