Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Onderwijs met een hart voor kinderen!

Geef betekenisvol onderwijs

Geef betekenisvol onderwijs

Kom ook bij ons werken!

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Onderwijs met een hart voor kinderen!

Strategisch Beleidsplan

Samen werken aan groei

PCPO strategisch beleidsplan 2018 - 2021 is bedoeld als belangrijkste sturingsdocument voor de komende jaren voor het College van Bestuur. Jaarlijks zullen speerpunten benoemd worden door de Raad van Toezicht en zal de GMR betrokken worden bij de beleidsvorming. 

Het strategisch beleidsplan is daarnaast bedoeld als belangrijke input voor de schoolplannen die vanaf 2019 weer worden geactualiseerd.