Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Home  › ... Organisatie › Nieuws

Raad van Toezicht zoekt versterking

1-3-2024 Algemeen
Raad van Toezicht zoekt versterking

De Raad van Toezicht van Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Capelle aan den IJssel - Krimpen aan den IJssel zoekt op korte termijn twee
nieuwe Leden Raad van Toezicht.

Voor haar leden hanteert de Raad van Toezicht het volgende profiel:

 • onderschrijving van de Christelijke identiteit van de Stichting
 • vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen (functionele) 
  betrokkenheid en professionele afstand
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten, ervaring en sociale vaardigheden
 • vermogen om de inhoud en realisatie van het beleid dat door de voorzitter van het 
  College van Bestuur wordt gevoerd te toetsen
 • vermogen om taken van de Raad van Toezicht in teamverband uit te oefenen
 • vermogen een probleem vanuit meerdere invalshoeken te analyseren en 
  verschillende oplossingsrichtingen te verkennen
 • vermogen en attitude om als klankbord te fungeren
 • absolute integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

Lees meer in deze advertentie: Advertentie leden Raad van Toezicht - voorjaar 2024

‹ naar nieuwsoverzicht