Skip to main content
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting PCPO Capelle-Krimpen

Samen wijzer
naar morgen

Home  › ... Organisatie › Nieuws

Meer kansengelijkheid voor leerlingen

1-11-2021 Algemeen
Meer kansengelijkheid voor leerlingen

Het schoolbestuur van negen protestants-christelijke basisscholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en de algemene directie van het Comenius College hebben woensdag 27 oktober een intentieverklaring ondertekend om samen te onderzoeken of 10-14 onderwijs mogelijk is. Dit onderwijsconcept is nieuw in (de omgeving van) Capelle en Krimpen.

10-14 onderwijs houdt in dat leerlingen tussen de 10 en 14 jaar in een doorlopende leerlijn begeleid worden naar de overstap naar het voortgezet onderwijs door een team van docenten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze vorm van onderwijs wordt ook wel ‘tienercollege’ genoemd en is inmiddels in alle provincies behalve Zeeland te vinden. De leerlingen die 10-14 onderwijs volgen, mogen de keuze voor een type vervolgonderwijs (vmbo, havo of vwo) na de basisschool nog twee jaar uitstellen. Ook kunnen ze beter op hun eigen niveau leren (er wordt gedifferentieerd met de lesstof). 

Ontstaan van het idee

Arjan Dorst, bestuurder van Stichting PCPO Capelle-Krimpen, lichtte toe dat het idee voor 10-14 onderwijs bij hem ontstond in corona-tijd. ‘De overheid stelde veel geld – 8,5 miljard in totaal – beschikbaar om de vertraging in de ontwikkeling bij leerlingen te verminderen (‘corona-achterstanden’). Juist de leerlingen die te maken hebben met een sociaal-economische achterstandssituatie hebben dit soort vertraging opgelopen. 10-14 onderwijs kan de kansengelijkheid bevorderen’, legde Dorst uit. Hij wilde al langer de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs verder stroomlijnen, en daar biedt dit onderwijsconcept de mogelijkheid voor. 

Projectcommissie

Dorst zocht contact met het Comenius College om krachten en financiële middelen te bundelen voor deze doelen. De leiding van deze christelijke school voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam-Alexander stond er in principe positief tegenover. Eerder is op het Comenius Lyceum Capelle al een Junior Lyceum van start gegaan, om groep 8-leerlingen een goede landing te geven in het voortgezet onderwijs, met een eigen ingang en eigen aula. 
De positieve reactie van Comenius heeft ertoe geleid dat een projectcommissie met vertegenwoordigers uit beide organisaties gaat onderzoeken of 10-14 onderwijs mogelijk is. Het onderzoek gaat onder andere over juridische en financiële zaken. ‘Ook al staat de uitkomst van het onderzoek niet op voorhand vast, de ontdekkingstocht zelf is uitdagend genoeg’, zei Dorst. 

Broedplaats in de geest van Comenius

Eric Dekker, algemeen directeur van het Comenius College, onderstreepte de woorden van zijn collega. ‘Onze school heeft in het schoolplan de ambitie geformuleerd dat de leer- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen gevolgd worden. De doorlopende leerlijn is de verbinding tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Met 10-14 onderwijs kunnen we de kloof tussen de leerlingen uit milieus met voldoende mogelijkheden en rugdekking en milieus met minder mogelijkheden en rugdekking verkleinen.’ 
Dekker ziet dit gezamenlijke proces als een broedplaats waar 10-14 onderwijs door onderwijsprofessionals wordt vormgegeven en een doorlopende leerlijn voor leerlingen ontstaat. Van dit soort broedplaatsen was de naamgever van zijn school, Jan Amos Comenius, in de zeventiende eeuw voorstander. 

Presentatie onderzoeksrapport

De uitkomst van het onderzoek wordt naar verwachting in februari 2022 gepresenteerd. Mocht de aanbeveling zijn dat 10-14 onderwijs haalbaar en aantrekkelijk genoeg is, dan zal dit concept op z’n vroegst tijdens schooljaar 2022-2023 starten. Wordt vervolgd! 

‹ naar nieuwsoverzicht